Alexandra Kirstin Gjerdrum

5.-kandidat

  • Opprinnelig fra Tyskland, har bodd i Norge i 20 år, de siste 17 årene på Figgjo.
  • Gift med Kjell Gjerdrum, ansvarlig for kran og løft i Songa Offshore. Vi har to barn på 18 og 14 år.
  • Liker å gå tur, være ute i naturen og være på hytta sammen med familien min.
  • Lærer i voksenopplæringen og jobber med ungdommer og voksne fra hele verden. Underviser i norsk som andrespråk, lesing og skriving for voksne og basiskompetanse i arbeidslivet.
  • Har studert tysk, islandsk, norsk som andrespråk og lesing og skriving for voksne.
  • Vil arbeide for et varmere og inkluderende samfunn for alle mennesker i ulike livssituasjoner og er opptatt av medmenneskelighet og integrering.
  • Tenker at det vi spiser og omgir oss med ikke bør inneholde miljøgifter og bør være produsert på en bærekraftig og klimavennlig måte.
  • Viktig å jobbe med tiltak mot klimakrisen og har tro på å innføre modeller («Fee and dividend» modellen) som kan hjelpe å legge til rette for varig endring av vaner til fordel for mer miljøvennlige løsninger.