Cathrine Fuglestad

2.-kandidat, forhåndskumulert

Fra Sandnes og bor på Stangeland.
Gift med IT grunder Henning Lima, og har tre barn sammen i alderen 8-10 år. Vi har en katt og tre kaniner.
Jeg liker å være sammen med den flotte storfamilien, lage deilig vegetarisk mat og drikke, og være fysisk aktiv.
Jobber som ungdomskolelærer på Gjesdal ungdomsskole på Ålgård. Underviser i fagene kunst og håndtverk, design og redesign og engelsk.
Er utdannet billedkunstner  (London) og har jobbet flere år i atelier på Sykkelfabrikken og Stasjon K i Sandnes, og i Ryfylkegata i Stavanger.
Har studert sosiologi og kunst og kulturvitenskap på UiS.
 • Er meget opptatt av økologisk filosofi og det sosiale aspektet ved den grønne politikken.
 • Vil arbeide for et mer inkluderende og varmt samfunnsliv for alle.
 • Styrke frivillig arbeid for å rekke over mange av de uløste samfunnsoppgavene, som sosial-/ omsorgsarbeid i forhold til eldre og barn/unge.
 • Vil ha sterkere fokus på integrering av ulike sosiale utsatte grupper.
 • Er opptatt av å bevare dyrkbar mark og verne grøntarealer i og rundt byen.
 • Vil jobbe for at barnehager, skoler og institusjoner skal få tilgang på grønne arealer med egne kjøkkenhager.
 • Vil jobbe for å innføre sunn og ren mat i skoler, barnehager og institusjoner.
 • Er opptatt av å trygge bønders inntekt og mulighet til å beholde gårdsbruk med ulike tiltak. Blant annet ved å tilrettelegge for andelslandbruk og andre kollektive jobrdbruks ordninger.
 • Har sterke meninger omkring vår overdrevne konsumkultur.
 • Tror på et mindre stressende arbeidsliv med kortere arbeidsdager. Da kan flere grupper stå lengre i arbeid og flere ta del i arbeidslivet.
 • Verne om fritid som består av sosialt samvær, friluftsliv og aktiviteter som rekreasjon, fremfor konsum og materielt forbruk.
Jeg har tro på at vi kan skape et bedre og grønnere Sandnes! Dette er grunnlaget for kandidaturet mitt!