Zain Rage

3.-kandidat, forhåndskumulert

Jeg er 41 år og samboer med Henriette Schibstad og far til to Engelsk Staffordshire Bull Terrier-hunder.

Er egentlig vokst opp i Oltedal, men har bodd både i Birmingham og Los Angles i noen perioder.

Jeg jobber primært som kokk, men har utdannelse i: elektrofag, sprøytemaling og sandblåsing for metall og betong, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt, langtransport, og kokk.

Har også hatt styreverv i MDG Rogaland i 4 år, MDG Sandnes i 4 år, FIVH Stavanger i 2 år, og Venneforeningen Ullandhaug Økologiske Gård som ble startet i år.

Ellers er jeg tilknyttet Funksjonshemmedes Felles Forbund, Sola Helsefarm og Prosjekt Elysion som kokk innen ernæring, helse og økologisk mat, Dyrevern-Politisk Utvalg, Sola Drageklubb og Stavanger Tattoo Convention. Alt jeg gjør er på frivillig basis.

Livet mitt har ikke vert en dans på roser. Siden jeg kom til denne verdenen har jeg kontinuerlig vert tilknyttet til helsevesenet i stor grad, og NAV etter jeg ble 18 år. Dette har vert en kamp på livet!!!

Derfor dedikerer jeg meg nå i politikken vedrørende de svake i samfunnet – dette er min kjernesak. Først og fremst mennesker, men selvfølgelig også dyrene og faunaen vår.

Det er stort for meg  å kunne få muligheten til å bidra med min kompetanse innenfor helse og sosial i politikken(psykisk helse, rus-omsorg, eldreomsorg,ungdom, mobbing, asyl og integrering osv).

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ønsker at ingen skal måtte føle seg mindre verd en andre, og at alles stemme skal bli hørt og respektert. Mitt ønske er at vi i Sandnes skal få et mye mer inkluderende og tolerant samfunn. At barna skal få en trygge oppvekst og sikker skolevei, ordentlige fritidsaktiviteter/fritidsklubber til ungdommen og meningsfulle aktiviteter for de eldre og uføre.

Vi i MDG Sandnes har utarbeidet et veldig godt program som jeg står 100% inne for. Så jeg kommer til å jobbe for at mest mulig av programmet får en påvirkning i kommunen, men også kjernesaken min.