GRØNT, NÆRT og BEDRE

21. august 2015

Miljøpartiet De Grønne Sandnes sitt motto er GRØNT, NÆRT og BEDRE.

  • Vi ønsker å søke smarte løsninger. Løsninger som viser at grønne og bærekraftige valg er bedre.
  • Vår oppgave som politikere vil være å tilrettelegge samfunnet for at vi raskest mulig blir et lavutslippssamfunn.
  • Vi ønsker at de grønne valga blir de naturlige og enkle å ta, nettopp siden de er bedre.
  • Vi vil jobbe for å redusere forurensingen og klimautslippene.
  • Vi vil arbeide for gode lokalsamfunn med meningsfulle liv.
  • Vi verdsetter mer fritid fremfor økt kjøpekraft.
  • Vi vil tilrettelegge for miljøvennlige alternativer som sykkel, kollektivtrafikk og elbil.

MDG Sandnes vil utfordre de andre partiene til å tenke nytt og bærekraftig.

Bli en del av vår framtidsvisjon – Det er din framtid det gjelder.