Vårt valprogram

22. august 2015

BLI MED Å FARGE SANDNES GRØNT

«et grønt, nært og bedre lokalsamfunn»

Våre hovud-punkt – (klikk på tittel for å lesa meir):

Fornybar Sandnes

«fornybar økonomi skaper et bærekraftig samfunn»

Livskvalitet

«glede framfor økt forbruk»

Klimasmart samferdsel på alle områder

«nye løsninger for trafikkproblemene»

Folkehelse

«forebygge fremfor helbrede»

Dyrevelferd

«glade dyr»

Barnehage – Utdanning

«barna er den viktigste investeringen vi har»

Tillegg om Fee & Dividend-modellen 

«løsningen på klimakrisen? La oss starte i Sandnes!»