Barnehage – Utdanning

22. august 2015

Barnehage – Utdanning
«barna er den viktigste investeringen vi har»

  • Prioritere arbeidet med bekjempelse av mobbing
  • Øke trivsel ved å utstyre skolegården for fri lek og aktivitet
  • Krav om at barn prioriteres tildelt barnehageplass i nærmiljøet
  • Støtte gjeninnførsel av skolehager og gi andeler til barnehager i økologiske andelslag
  • Bruk av frivillige til bedre skolemiljø

Trykk her for å lesa meir om dette