Dyrevelferd

22. august 2015

Dyrevelferd
«glade dyr»

Vi ønsker at alle dyr skal behandles godt.

Vi vil

  • gi støtte til organisasjoner som jobber med dyrevelferd slik at disse kan drifte mottak og omplasseringshjem for dyr som kommer i nød.
  • støtte kampanjer for sterilisering/kastrering og ID-merking av kjæledyr.
  • støtte økologisk og respektfullt dyrehold i matproduksjonen.
  • tilrettelegge for forebyggende tiltak mot vannskjøtting av husdyr
  • arbeide for at Sandnes kommune skal være aktive i omstillingen og avviklingen av pelsdyrnæringen til annen grønn og miljøvennlig næring.