Folkehelse

22. august 2015

Folkehelse
«forebygge fremfor helbrede»

  • 50 % økologisk og sukkerfri mat og drikke i alle barnehager, skoler, kantiner og eldreinstitusjoner
  • Styrke lavterskeltilbudene innen rus, psykiatri og helsesøstertjenesten
  • Rehabilitering og aktivisering i stedet for medisinering

Trykk her for å lesa meir om dette