Fornybar Sandnes

22. august 2015

Fornybar Sandnes
«fornybar økonomi skaper et bærekraftig samfunn»

  • Prioritere grønn næringsutvikling
  • Verne matjorda, støtte økologisk og bærekraftig jordbruk, småskaladrift og økologiske andelslag
  • Etablere lokale støtteordninger for fornybar energi og ENØK-tiltak

Trykk her for å lesa meir om dette