Livskvalitet

22. august 2015

Livskvalitet
«glede framfor økt forbruk»

  • Tilrettelegg for urbant jordbruk på bynær jord og i gårdsrom
  • Støtte og tilrettelegge for frivillig arbeid til uløste samfunnsoppgaver
  • Vi ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn med mindre stress
  • Prioritere park og grøntområder

Trykk her for å lesa meir om dette