Klimasmart samferdsel på alle områder

22. august 2015

Klimasmart samferdsel på alle områder
«nye løsninger for trafikkproblemene»

  • Gratis kollektivtrafikk og gratis sykkel på tog, buss og båt
  • Gjenåpne Ålgårdsbanen, egne sykkelvogner og gratis!
  • Elektrisk miljøferje Oanes-Lauvik
  • Overgang til elbusser og elbiler og sammenhengende sykkelveinett
  • Støtte til elsykkelkjøp med 20 %, opptil 5000 kroner
  • Motsatte bompenger for dem som sykler i rushtiden
  • Forlengelse av sykkelstamveien fra Stangeland til Bogafjell som sykkeltunell
  • Oppgradering av sykkelstamveien fra Stangeland til Forus til sykkeltunell.
  • Bygge miljøbro for sykkel og buss over Gandsfjorden

Trykk her for å lesa meir om dette