Erlend Kristensen

1.-kandidat, forhåndskumulert

Regnskapssjef ved Universitetet i Stavanger og far til tre.

Utdannet Master innen regnskap og revisjon med spesialisering innen endringsledelse.

Lest og satt meg godt inn i klima- og miljøsaken.

Videre skrevet boken (H)el sykkel. Dette er like mye en miljøbok som en bok om elsykkelen. Jeg viser hvordan vi kan, her og nå, med smarte grep, bli fossilfrie. Vi trenger ikke vente og «Its good to be fossilfree».

Jeg brenner for nye løsninger hvor vi skal honorere de som velger miljøvennlig, slik at dette blir de naturlige valgene. Skal vi løse klimakrisen, må alle bidra.

Jeg vil jobbe for at Sandnes blir en foregangskommune og gjenoppstår som et sykkelmekka. Tenk den signaleffekten dette vil gi.

Vi skal tenke globalt og handle lokalt. Løsningene har vi. Vi  trenger bare nye kreative politikere.

Mitt motto er som Sokrates sa: Ønsker vi endringer, kan vi ikke bekjempe det gamle, men vi må lage noe nytt og bedre. Jeg ønsker å lage noe nytt og bedre!